Jezírkový filtr svépomocí

Jezírkový filtr svépomocí

  • Při svépomocné stavbě filtru je třeba si uvědomit některé základní vlastnosti, jaké by filtr měl mít. Koupený či svépomocí vyrobený jezírkový filtr by měl mít 2 části:
  • Mechanická část - má za úkol odstranit resp ve filtru zadržet co nejvíce hrubých nečistot.

  • Biologická část - média v této části filtru jsou určena pro “život” jezírkových bakterií, které svou aktivitou výrazně přispívají k čistotě vody.
  • Při svépomocné výrobě filtru musíme tedy myslet na tyto 2 základní části účinného jezírkového filtru.

Výběr vhodné nádoby pro stavbu filtru

V případě, že se nevěnujete svařování plastů a chcete k výrobě použít volně prodejné nádoby doporučujeme filtr rozdělit do více nádob (komor). Více komor nám kromě rozdělené mechanické a biologické části filtru usnadní i samotnou údržbu filtru. Nejideálnější je tak zvolit nádoby jako sudy ideálně obdélníkového tvaru. Často se v praxi setkáváme se snahou provést filtraci z IBC nádob. Vzhledem k jejich velikosti však upřednostněte raději menší nádoby, které se pospojují a voda tam bude „nucena“ každým stupněm filtrace. Další výhodou je také snazší čištění.

Stavba mechanické části filtru

Na příkladu našeho filtru si můžeme nejprve rozebrat stavbu mechanické části. Úkolem mechanické části filtru je odstranění hrubých nečistot z jezírka. Díky tomu se nebudou nečistoty v jezírku dále rozkládat, což značně ovlivňuje kvalitu vody. Do jednotlivých komor používáme tedy filtrační materiály, které dokáží odfiltrovat hrubé nečistoty.

V mechanické části filtru se nejčastěji používají:

Vortex -Pro zručnější kutily doporučujeme jako první komoru mechanické filtrace sestrojit vortexový předfiltr. Vortex působí jako účinná odstředivka, která dokáže zachytit velké množství nečistot. Přívod vody do této komory je směrován tak, aby se voda „roztočila“, a tím se hrubé nečistoty dostanou do spodní části, Vortexový předfiltr by měl mít konusový tvar. K tomuto účelu tak dobře poslouží kulatý sud.


Filtrační kartáče - filtrační kartáče zachytí nejhrubší nečistoty používají se proto v první komoře. Kartáče musí být hustě osazeny do sebe od spodu po vrch nádoby, protože jen tak splní svůj účel čištění.

Japonská rohož -se používá do mechanické i do biologické komory. Oproti bioakvacitu je řidší a díky svému velkému povrchu ji osídlují i jezírkové bakterie.


Bio molitan - známe také pod názvem bioakvacit. Toto médium známe v různých tloušťkách a hustotě. Při použití doporučujeme spíše použít tenčí rozměry. Třeba myslet na snadnou údržbu: Bioakvacit se používá iv podobě kostek. Při použití bioakvacitu při stavbě použijeme nejprve bioakvacit menší hustoty a následně má voda protékat hustším bioakvacitem

U mechanické části myslete na to, že jednotlivé komory musí být sestrojeny tak, aby odstraňovaly nečistoty od největších po nejmenší. Je tedy třeba dodržet určitou logiku a posloupnost. Nemůžeme např. dát 1. Bioakvacit a následně kartáče, protože kartáče by prakticky neměly co dočišťovat.


bioakvacit__japonsk__roho__kefy

Stavba biologické části filtru

Biologická komora je neméně důležitá část každé filtrace. V této části filtrace musíme vytvořit životní prostor pro bakterie, díky nimž filtrace bude fungovat. Bakterie svojí činností odbourávají z vody škodlivé látky čímž přispívají biologické stabilitě jezírka. V biologických komorách používají materiály, které mají velký povrch, bakterie je rychle osídlí a budou se na nich množit. Činnost bakterií podpoříme vzduchovačem.

Do biologické komory nejčastěji filtru používáme:
Zeolit - kromě své pórovité struktury dokáže vodu svou činností navíc i čistit. Více se o zeolitu dočtete iv našem článku. Zeolit by určitě neměl ve filtraci chybět. Myslete však na to, že je třeba jej v pravidelných intervalech měnit, a proto je dobré jej ukládat do filtru např. v sáčcích, aby se dal jednoduše vyměnit.


Helix média - filtrační médium nové generace. Vyznačuje se velkým povrchem díky čemuž je osídlení a množení bakterií vysoce efektivní.


Aquarock - porézní lávový kámen. Jeho nevýhodou je, že se časem rozpadá a drolí.


Biokuličky - plastové kuličky jsou klasickým filtračním materiálem. Z hlediska povrchu jsou efektivnější Helix média.


Do biologické komory doporučujeme přidat vzduchovací kameny. Vzduchováním ještě více podpoříme funkčnost bilogické komory a tedy činnost bakterií, které nám tuto komoru osídlují.

zeolit__helix

Spojování filtračních komor

Ke spojování nádob využíváme fóliové průchodky. Přechody mezi filtry je třeba důkladně naplánovat a předem vědět, jaká filtrační média do filtru použijeme. V zásadě platí, že voda musí být nucena projít filtračním materiálem komory filtru. V našem příkladu jsme použili pro přechod mezi filtry 110cm potrubí.
Při propojení filtračních komor je cílem, aby voda byla nucena projít celou komorou. Tedy když voda vchází ze spodu nádoby do další nádoby by měla protékat vrchem.

Prechodka_pri_stavbe_jazierkoveho_fltra_1_

Údržba

Při konstrukci komor si předem promyslete možnost budoucí údržby. Z tohoto hlediska jsou nevýhodné velké nádoby jako např. IBC. Pro usnadnění údržby doporučujeme filtrační komory konstruovat tak, že cca 25cm ode dna umístíme rošt a na rošt umístíme obsah samotné komory.

Vnutro_jazierkoveho_fltra_s_mriezkov_3sml
spodny_vypust_prepojenie_jazierkovy_filter_svojpomocneSML
spodny_vypust_jazierkovy_filter_sml

Hlavní výhodou svépomocí sestrojeného jezírkového filtru je jeho nižší pořizovací cena. Svépomocnou stavbu filtru však doporučujeme pouze zručným domácím kutilům. Stavbu je třeba v první řadě dobře promyslet. V jednom z následujících článcích Vám zkusíme na konkrétním příkladu vysvětlit svépomocnou stavbu filtru.


Filter-komplet_svopomocne